PDA

View Full Version : Trao giải Sự kiện 1. [Tổng Kết] Trao giải sự kiện Đua Top Alpha Test
 2. [Tổng Kết] Trao giải sự kiện Đua Top Chủng Tộc Thần Tốc
 3. [Tổng Kết] Trao giải sự kiện Săn Sát Thủ ngày 18/09
 4. [Tổng Kết] Hỗn chiến Dungeon vào lúc 20h Thứ 7 ngày 19/09
 5. [Tổng Kết] Kết quả Sự kiện Chọn số may mắn - Thần tài gõ cửa lần 1
 6. [Tổng Kết] Trao giải sự kiện Đua Top Phú Hộ
 7. [Tổng Kết] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 1 lúc 20h ngày 27/09
 8. [Tổng Kết] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 9
 9. [Tổng Kết] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 03/10
 10. [Tổng Kết] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 2 lúc 20h ngày 10/10
 11. [Tổng Kết] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 17/10
 12. [Tổng Kết] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 3 lúc 20h ngày 24/10
 13. [Tổng Kết] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 31/10
 14. [Tổng Kết] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 10
 15. [Tổng Kết] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 4 lúc 20h ngày 07/11
 16. [Tổng Kết] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 14/11
 17. [Tổng Kết] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 5 lúc 20h ngày 21/11
 18. [Tổng Kết] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 11
 19. [Tổng Kết] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 6 lúc 20h ngày 05/12
 20. [Tổng Kết] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 13/12
 21. [Tổng Kết] Trao giải sự kiện Công Thành Chiến lần 7 lúc 20h ngày 19/12
 22. [Tổng Kết] Kết quả Sự kiện Hỗn chiến Dungeon - ngày 27/12
 23. [Tổng Kết] Danh sách game thủ nhận thưởng Đua Top tháng 12