Đối thoại giữa Admin và qweqwe0802

3 Tin nhắn khách thăm

  1. Admin sem sét lai cái đi chứ thường ngầy vẩn vô đc hôm qua lại bị ngắt kết nối h vô củng bị ngắt kết nối sông vô lai không đc luôn là sao chát với GM thì không thấy Trả loi
  2. Admin sem sét lai cái đi chứ thường ngầy vẩn vô đc hôm qua lại bị ngắt kết nối h vô củng bị ngắt kết nối sông vô lai không đc luôn là sao chát với GM thì không thấy Trả loi
  3. Admin cho ? sao đường chuyền nầy vao mu lai jkhoong đc
    cho cái lý do đi
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 3 của 3