Bố mẹ ta nuôi ta lớn lên, còn vợ ta nạt (dạy) ta nên người.