em ở đồng tháp vừa nhắn tin cho bác đấy có gì mai gửi cho em nha số điện thoại em la 0945678939
______________________
kính áp tròng trẻ trung Tỉnh Nghệ An
http://www.dmca.com/Protection/Statu...i-dung_14.html