hôm trước vừa qua chỗ bác này mua xong dùng mấy tháng rồi vẫn thấy ok
______________________
đèn led

https://www.diigo.com/user/anika7909/led

- - - Updated - - -

Cảm ơn bạn nhiều
______________________
đèn led

https://anikaakter.deviantart.com/status/13680988